Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140 („Dressler Dublin” lub „Administrator”). Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@ksiazki.pl.

Dressler Dublin przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

1. NABYWCY PRODUKTÓW NA KSIAZKI.PL

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO). Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

2. UCZESTNICY KONKURSÓW

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. wypełnienie obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO). Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

3. OSOBY ODWIEDZAJĄCE PROFIL KSIĄŻKI.PL W SOCIAL MEDIACH (FACEBOOK, INSTAGRAM)

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

- promocja działalności Dressler Dublin oraz prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez social media, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane do czasu prowadzenia przez Dressler Dublin profilu danego profilu w social mediach lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

4. ADRESACI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ DRESSLER DUBLIN (W TYM NEWSLETTERA)

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku marketingu prowadzonego drogą telefoniczną/mailową,
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody (gdy postawą przetwarzania jest zgoda) lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO) – gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach odnoszących się do tego obowiązku.

5. KONTRAHENCI (W TYM DOSTAWCY PRODUKTÓW I USŁUG DO DRESSLER DUBLIN) I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

7. PRZETWARZANIE DANYCH Z COOKIES

Definicja i sposób działania plików cookies

Podczas korzystania z niektórych funkcji Sklepu ksiazki.pl, serwer i oprogramowanie Sklepu mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji użytkownika czy też łatwiejsze jest korzystanie ze Sklepu ksiazki.pl - poprzez brak konieczności każdorazowego logowania się.

Strona ksiazki.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies (na podstawie raportu wygenerowanego na Cookiebot.com na dzień 28.06.2022 r.):

NAZWA PLIKU
CEL STOSOWANIA
OKRES PRZETWARZANIA
Niezbędne pliki cookie
h_access_token
Główny token aktualnie zalogowanego użytkownika,
pozwalając za autoryzację w sklepie
sesja
h_identity_token
Służy do uwierzytelniania użytkownika w ramach integracji z innymi serwisami sklepu.
1 dzień
h_refresh_token
h_cookies_accepted
Token do odświeżenia głównego tokenu w przypadku dłuższych sesji.
Pojawia się, gdy zostanie wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na urządzeniu w celu poprawy działania serwisu, analizowania korzystania z witryny oraz lepszego dopasowania treści marketingowych.
1 dzień
stały
NAZWA PLIKU
CEL STOSOWANIA
OKRES PRZETWARZANIA
Statystyczne pliki cookie
_ga
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
Dostawca: heseya.pl
2 lata
_gat
Używany przez Google Analytics do ograniczania ilości żądań.
Dostawca: heseya.pl
1 dzień
_gid
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
Dostawca: heseya.pl
1 dzień

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies użytkownik musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień / preferencji przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu użytkownika, istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty w Sklepie ksiazki.pl. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony książki.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. cele statystyczne i analityczne związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony ksiazki.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany wyżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO, w przypadku gdy postawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach odnoszących się do tego obowiązku.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Dressler Dublin może je ujawniać następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,
 5. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 6. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 7. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 8. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 9. firmom prowadzącym działania marketingowe.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dressler Dublin, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (uwaga: należy wyszukać np. Artykuł 12).

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Dressler Dublin z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Dressler Dublin danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Dressler Dublin dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na ksiazki.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

Klikając „OK”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu poprawy działania serwisu,
analizowania korzystania z witryny oraz lepszego dopasowania treści marketingowych