Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

  • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;  ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków.
  • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać:

  • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

Klikając „OK”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu poprawy działania serwisu, analizowania korzystania z witryny oraz lepszego dopasowania treści marketingowych